Neden Vergi Vermeliyiz ?

Alışverişte, iş yaparken, kiralarda ve daha birçok yerde karşımıza çıkmakta olan vergi nedir? Vergi ne için ödenir? Vergi; kanunla belirlenen ölçütlere göre devletin kurumlardan ve kişilerden kamu hizmetlerinin yapılabilmesi amacıyla alınan paralara verilen isimdir.

Bir diğer ifadeyle vergi, devlet ya da diğer kamu kurumlarının kamu hizmetlerinin eksiksiz ve iyi biçimde sağlanması için kurumlardan ya da kişilerden zorunlu olarak alınan paralardır. Zorunlu olan vergi, ödeme gücü de dikkate alınarak hemen herkesin farklı sorumluluklara sahip olduğu ve anayasada da yine bu konunun geçtiği bir başlıktır.Verginin Önemi Nedir?

Her vatandaştan alınan ve devlet hazinesine aktarılan verginin önemi nedir? Vergi, anayasamızda yer alan ve neticesinde herkes tarafından da ödeme gücüne göre ödemekle sorumlu olduğu bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasada yer almasından ötürü ödenmesi zorunlu olan ve yine her vatandaşın da yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken bir konudur. Kamusal hizmetlerin iyi biçimde ilerleyişi için yapılacak harcamalar noktasında vergiler çok önemli bir konuma sahiptir.

Her vatandaşın vergi konusunda oldukça hassasiyetli davranması, neticesinde de yine bu noktada sorumluluğunu bilerek hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü vergi, ülkemiz için son derece önemli olan bir konudur.

Gelir Vergisi Nedir?

Vergi türlerinden biri olarak değerlendirilen ve önemli vergi türü olan gelir vergisi nedir? Gelir vergisi ile sorumlu olan kişiler gerçek kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bunlar ise; hukuk anlamında hak edinebilecek ola bununla birlikte yetki kullanabilen, kurumsallaşmamış mükellefler olarak da değerlendirilebilir. Gelir Vergisi Kanunu'na göre bu vergi türünün bir tanımı olarak; "Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır."

Gelir vergisi noktasında kazandığı miktara göre ne kadar vergi ödeyeceğini bilmeyen kişilerin de yine bu noktada çeşitli araştırmalar yapması gerekmektedir. Siz de gelir vergisini hesaplama aracı ile hesaplayabilirsiniz. Gelir Vergisi Hesaplama aracı üzerinden çok daha kolay biçimde ne kadar vergi vereceğinizi bulabilir ve ona göre de bir yol haritası çizebilirsiniz.Neden Vergi Vermeliyiz?

Son derece önemli olan ve devlet hazinesine olan katkısından dolayı da değerlendirilmekte olan vergi konusunda insanlar genel olarak neden vergi vermeliyiz konusunu tartışmaktadır. Vergi devletin kurumsal anlamdaki firmalardan ve kişilerden anayasal zorunluluklara göre aldığı para olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada özellikle de çeşitli vergi türlerini de görmek mümkündür. Gelir vergisi, katma değer vergisi ve daha birçok vergi de yine değerlendirilmesi gereken vergi türleridir.

Gelirine ve çeşitli kriterlere göre de değişiklik gösteren vergi oranlarına göre her kişi farklı türden vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Devletin kamusal giderlerine ilişkin olarak aldığı vergileri ödemekle yükümlü olan vatandaşların bu noktada çok daha hassas olması gerekmektedir.

Kur Tablosu
Dolar: TL Euro: TL
BTC: TL ETH: TL