Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

*Doldurulması zorunlu alanlar.Diğer Hesaplama Araçları
Hacim Hesaplama Kombinasyon Hesaplama
Mil Hesaplama Vize Final Hesaplama
Yüzde Hesaplama Alan Hesaplama


Lise Mezuniyet Puanı Nedir?

Lise mezuniyet puanı hesaplama aracımızda kullanacağınız lise mezuniyet puanı, ortaöğretim bitirme notu olarak da bilinir. Bu puan, mezun olacak öğrencilerin başarı durumlarını 100 üzerinden gösteren bir puandır. Daha önceki sistemde okulların da bir başarı sırası vardı. Bu durumda lise mezuniyet puanı aynı olan öğrencilerin aldıkları ek puanlar aynı olmuyordu. Fakat son düzenlemelere göre lise türünden ya da bölgesel başarılardan kaynaklı farklılıklar olmayacak. Lisenin başarısının adayların lise ortalamalarına etkisi bulunmayacak. Her lise için adayların lise ortalamaları 100 ila 50 arasında sıralanacak. Okul birincisi 100, sonuncusu da 50 puan alacak. Birincinin ya da sonuncunun mezuniyet ortalamasının etkisi olmadığı için birinci 90 ortalama ile de mezun olsa 100 puan alacak. Bu şekilde bulunan puanlar, 5 ile çarpılıp 500-250 puan aralığına çevrilecek. Sonra da 0,12 katsayısı ile çarpılarak adayın OBP’si bulunacak.


YBP Nasıl Hesaplanır?

YBP, Yılsonu Başarı Puanı demektir. YBP puanı, öğrencilerin eğitim gördükleri her yıl sonunda hesaplanmaktadır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken haftalık ders saatleri ile öğrencilerin yıl sonu ders notunun çarpılması ile elde edilen puanlar toplanır. Haftalık ders saatine bölünür. Bu sayede TBP bulunur. Yılsonu Başarı Puanları 100 tam puan üzerinden yapılır.

Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasını ifade eder. Dönem puanlarının aritmetik ortalamaları hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülmek suretiyle gerçekleştirilir. Yıl sonu notu hesaplama işlemi yapılırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilerek hesaplama yapılır. Lise eğitim süresi dört yıl olduğu için de her yılın YBP’si kullanılarak lise mezuniyet puanı hesaplama yapılır.Yurt Dışından Gelenlerin Mezuniyet Puanı Nasıl Hesaplanır?

Öğrencilerin bir kısmı çeşitli nedenlerle yurt dışında eğitim görmüş olabilir. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak Türkiye’ye dönen ve burada üniversiteye giriş sınavına katılmak isteyen öğrencilerin diploma puanı, orada aldıkları notların ve Türkiye’de aldıkları notların aynı şekilde ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Eğer öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü okullardan bilgi sağlanamaması halinde ise lise mezuniyet puanı hesaplama işleminde sadece ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları baz alınır.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ortalama Hesaplama Kaç Saat Geçtiğini Hesaplama
İskonto (İndirim) Hesaplama Kdv den matrah bulma
Yüzde indirim hesaplama İki Tarih Arası Hesaplama