İvme Nasıl Hesaplanır? İvme Nedir?

İvme, bir nesnenin hızının değişim hızıdır; başka bir deyişle, hızın ne kadar hızlı değiştiğidir. Newton'un ikinci yasasına göre ivme, bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin toplamıyla doğru orantılıdır ve kütlesiyle ters orantılıdır. Dolayısıyla ivme, belirli bir süre boyunca hızın değişim oranıdır. İvmeyi hesaplamak için hem hıza hem de zamana sahip olmanız gerekir.

İvme ve Hız Farkı

İvme, hız ile karıştırılmamalıdır. Her şeyden önce hız, basitçe bir yönü olan hızdır. Bu nedenle ikisi arasında küçük farklılıklar olsa bile genellikle birbirinin yerine kullanılma hatasına düşülmektedir. İvme, hızın değişme hızıdır. Yani bir şeyin hızlandığı veya yavaşladığı anlamına gelir.İvme Hesaplama Formülü Nedir?

İvmeyi hesaplamak için ivme hesaplama denklemini kullanabilirsiniz. İşte en yaygın ivme hesaplama formülü:

 • "İvme = (hızdaki değişim) / (zamandaki değişim)" ya da "a = Δv ÷ Δt"
  Bu ivme denkleminde Δd hızlanma sırasında kat edilen mesafedir ve Δt hızlanma zamanıdır. Yani a = [v(f)−v(i)] / [t(f)−t(i)] bu ivme denkleminde, v(f) son hız iken v(i) ilk hızdır. T(f) son zamandır ve t(i) başlangıç zamanıdır.

İvme denklemini kullanırken akılda tutulması gereken diğer bazı noktalar:

 • Başlangıçtaki hızını sondaki hızdan çıkarmanız gerekir. Bunları ters kullanırsanız ivmenizin yönünü yanlış almış olursunuz.
 • Başlangıç zamanınız yoksa "0" değerini kullanabilirsiniz.
 • Nihai hız başlangıç hızından düşükse, ivme negatif (-) olacaktır. Bu da cismin yavaşladığı manasına gelir

Örnek Soru: Bir araba 6 saniyede 30 m/s'den 70 m/s'ye hızlanmıştır, ortalama ivmesi nedir?

 • Denklemimiz: a = [v(f)−v(i)] / [t(f)−t(i)]
  Şimdi değişkenlerini denklemdeki yerlerine ekleyelim:
 • a = [(70−30)m/s] / [(6−0)s] = 40/6 = 6,66m/s2 olur.

İvme Hesaplayıcı

İvme hesaplayıcı, bir nesnenin hızının ne kadar hızlı değiştiğini öğrenmenize yardımcı olan bir araçtır.

İvme Hakkında Kısa Bilgiler

 • İvme bir vektörel bir büyüklük müdür? Evet, ivme hem büyüklüğü hem de yönü olduğu için bir vektörel büyüklüktür. Büyüklük, cismin ne kadar hızlı ivmelendiğidir, yön ise ivmenin cismin hareket ettiği yönde mi yoksa ona karşı mı olduğudur. Bu sırasıyla hızlanma ve yavaşlama olarak adlandırılır.
 • Kütle ivmeyi nasıl etkiler? Cismin itildiği kuvvet aynı kalırsa, kütle arttıkça ivme azalacaktır.
 • İvme negatif olabilir mi? Evet, ivme yavaşlama olarak bilinen negatif ivme olabilir. Eşit ancak zıt ivmeye sahip iki cisim, aynı miktarda, sadece iki zıt yönde ivmeleniyor olacaktır.
 • Ortalama ivme nasıl bulunur? İlgili zaman için hızdaki değişimi hesaplayın. İlgili zamandaki toplam değişikliği hesaplayın. Hızdaki değişikliği, zamandaki değişime bölün. Sonuç, o dönem için ortalama ivmedir.
 • İvme ve hız arasındaki fark nedir? Hız, bir cismin belirli bir yönde hareket ettiği hızdır; ivme ise o nesnenin hızının zamanla nasıl değiştiğidir. Her ikisinin de bir büyüklüğü ve yönü vardır, ancak birimleri sırasıyla m/s ve m/s2'dir.


Diğer Yazılar

Tatilden Önce Yapılması Gereken 5 Şey

Yorucu geçen iş hayatımızın sonunda yaz geldi ve tatil planları yapılmaya başlandı. Kimileri yazlığına..

Devamını Göster

Burç
Nasıl Hesaplanır?

Günümüzde en çok önem verilen konulardan biri de burçlardır. Astroloji noktasında araştırmalar yapan..

Devamını Göster

Neden
Vergi Vermeliyiz?

Alışverişte, iş yaparken, kiralarda ve daha birçok yerde karşımıza çıkmakta olan vergi nedir? Vergi ne için ödenir?

Devamını Göster

İvme Nasıl Hesaplanır?

Pandemi süreci ile birlikte çoğu kişi işe gidemedi ve evden çalışmaya başladı. Evden çalışma fırsatı olmayan kişiler ise işsiz kaldı.

Devamını Göster..
İvme Nasıl Hesaplanır?
Kur Tablosu
Dolar: 8.6933 TL
Euro: 10.3538 TL
BTC: 313.100,00 TL
ETH: 19.219,98 TL
Kur Tablosu
Dolar: 8.6933 TL Euro: 10.3538 TL
BTC: 313.100,00 TL ETH: 19.219,98 TL