Esnaf Kredi Kefalet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ülkemizde küçük esnafı desteklemek için 1951 senesinde Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilen kanunlara göre kurulmuş olan Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri (ESKK) daha sonra 1969 senesinde yürürlüğe giren 1163 Kooperatifler Kanunu kapsamına girmektedir. Esnaflar şartları yerine getirmek şartıyla Esnaf Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle Halk Bankası aracılığıyla sıfır faizli veya düşük faizli kredi kullanabilmektedir. Halk Bankasının, Esnaf kefalet aracılığıyla vermiş oldukları faizsiz veya düşük faizli kredinin faiz farkını Hazine müsteşarlığı karşılamaktadır.Bu sayede esnafın düşük faizle kredi ihtiyacı ve ekonominin canlanması hedeflenmektedir. Ülkemizde birçok esnaf ülke çapına yayılan bu esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanmaktadır. Şimdi bu yazımızda Esnaf sanatkârlar kredi kooperatifleri aracılığıyla nasıl kredi kullanabileceğinizi anlatacağız.

Esnaf Kredi Kefaletten Nasıl Kredi Alınır?

Esnaf Kefalet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halk Bankasının hazine desteği ile vermiş olduğu kredi için öncelikle bulunduğunuz il veya ilçedeki Esnaf kredi kooperatifine üye olmanız gerekiyor. Üye olabilmeniz içinde;

  • 1-) Esnaf veya sanatkâr olmanız,
  • 2-) Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olmanız,
  • 3-) Başka Esnaf SGK Kooperatifine üye olmamanız ve üye olacağınız kooperatifin işyerinizin hinterlandında olması gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapılacağı zaman Esnaf kefalet kredisi dosyasında bulunması gereken evraklar;

  • 1-) Kimlik fotokopisi
  • 2-) Vergi Levhası
  • 3-) Sicil Tasdiknamesi

Eğer Kefiliniz esnaf ise aynı belgeleri onun için de düzenlenmesi gerekir. Ücretli çalışan ise kimlik - fotokopisi ve maaş bordrosu yeterli olacaktır. Kooperatife ortak olan esnaflar kredi başvurularında birkaç istihbarat ve inceleme aşamasından geçerler. Öncelikle başvurularını Bağlı bulundukları kooperatife iletirler. Kooperatif başvuruları yönetim kuruluna sunar. Yönetim uygun bulduğu başvurularla ilgili ilk incelemeyi yapar.Kefil veya maddi teminat şartlarını araştırır. Başvuru ile ilgili inceleme olumsuzsa esnafa olumsuzlukla ilgili bilgi verir ve düzletilmesi sonrasında başvuruyu tekrar incelemeye alır. Eğer başvuran esnafla ilgili Kooperatifin yapmış olduğu inceleme olumlu ise Kooperatifin uygunluk üst yazısı ile ilgili Kooperatifin bağlı bulunduğu Halk Bankası şubesine başvuru evrakları ile birlikte götürür.

Halk Bankası Kooperatif Aracılığıyla Gelen Başvurular

Öncelikle kredi başvurusu yapacak esnaf ile ilgili istihbarat yapar, ardından kefil var ise kefiller için de istihbarat süreci tekrarlanır. Eğer kefillerde veya kredi başvurusu yapılan esnaf ile ilgili herhangi bir olumsuzluk var ise kredi talebi reddedilir veya olumsuzluğu giderilmesi beklenir. Eğer maddi teminat var ise teminat ile ilgili kredi için teminat alınıp alınamayacağını inceler, eğer olumlu olursa kredi başvurusu yapan esnaf bankaya çağrılır ve sözleşmeye imzalar alınarak kredi kullandırılır.

Kur Tablosu
Dolar: TL Euro: TL
BTC: TL ETH: TL